Nazaj na domačo stran

Piši nam

Na spletne strani FDV

 
 

Domača stran > Raziskovanje > Bibliografija

 
 

Člani Katedre za mednarodne odnose in Centra za mednarodne odnose svoje raziskovalne rezultate objavljajo v številnih najuglednejših tujih in domačih znanstvenih in strokovnih revijah in v publikacijah, ki jih izdajajo pomembne mednarodne in nacionalne založbe.

ČLANKI (Izbrani znanstveni članki)
 

-

BAVEC, Cene, Maja BUČAR in Metka STARE (2003) An impact of ICT - assesment of indicators on national and companies' level, Informatica 27(4): 399-404.

-

BEDNAŠ, Marijana, Slavica JURANČIČ, Matija ROJEC, Janez ŠUŠTERŠIČ in Boštjan VASLE (2003) Vstop v EU: konec gradualizma v Sloveniji?. Economic and Business  Review posebna izdaja dec. 2003(5): 29-61.

-

BRGLEZ, Milan (2001) Reconsidering Wendt's meta-theory: blending scientific relism with social constructivism. Journal of international relations and development 4(4): 339-362.

-

BRGLEZ, Milan (1999) Za realistično razumevanje in razlago institucionalizacije mednarodnih odnosov. Časopis za kritiko znanosti 27(197): 107-134.

-

BRINAR, Irena in Marjan SVETLIČIČ (1999)‘Enlargement of the European Union: the case of Slovenia. Journal of European public policy 6(5): 802-821.

-

BUČAR, Bojko in Irena BRINAR (2001) Lessons from transition and accession periods of Slovenia. Central European political science review 2(6): 74-97.

-

BUČAR, Bojko in Irena BRINAR (2002) Nekateri pre(po)misleki ob vstopanju v EU. Teorija in praksa 39(4): 654-668, dostopno na http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20024Bucar-Brinar.PDF (1. 2. 2005).

-

BUČAR, Bojko in Irena BRINAR (2003) Predlog ustavne pogodbe o Evropski uniji - revolucija ali status quo ante?. Teorija in praksa 40(3): 405-425.

-

BUČAR, Bojko (2003) Karakteristike sodobne mednarodne skupnosti. 4000 november: 24-25.

-

BUČAR, Bojko (1999) Lessons of accession and experiences from the European Union's latest newcomers. Journal of international relations and development 2(2): 126-135.

-

BUČAR, Bojko (2001) Stroka in politika ob deseti obletnici slovenske zunanje politike. Teorija in praksa 38(1): 142-151, dostopno na http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20011Bucar.PDF (1. 2. 2005).

-

BUČAR, Bojko (2000) The invasion of privacy of public officials in early United States jurisdiction. Javnost 7(1): 91-106.

-

BUČAR, Maja in Metka STARE (2004) Inovacijska politika v Sloveniji v luči lizbonskih in barcelonskih ciljev. Teorija in praksa 41(5/6): 789-805.

-

BUČAR, Maja in Metka STARE (2002) Slovenian innovation policy: underexploited potential for growth. Journal of international relations and development  5(4): 427-448.

-

BUČAR, Maja (2002) Catching-up with information technology: a viable option for transition economies?. Emergo  9(3): 66-82.

-

BUČAR, Maja (2002) Informacijska tehnologija kot razvojna priložnost za Slovenijo. Naše gospodarstvo 48(1/2): 1-9

-

BUČAR, Maja (1999) Inovativnost v razmerah informacijske družbe. Naše gospodarstvo 45(5/6): 395-403.

-

JAKLIČ, Andreja in Marjan SVETLIČIČ (2001) Does transition matter?: FDI from the Czech Republic, Hungary and Slovenia’, Transnational corporation 10(2): 67-105.

-

JAKLIČ, Andreja in Marjan SVETLIČIČ (2001) ‘Slovenia's outward direct investment in the states of former Yugoslavia: a strategic or a defensive response?. Economic and Business Review 3(3/4): 299-321. 

-

JAKLIČ, Andreja in Marjan SVETLIČIČ (2003) The outward direct investment from CEECs: can their firms compete in the global market?. Journal for East European management studies  8(1): 67-83.

-

LOPANDIĆ, Bruno in  Bojko BUČAR (2003) Zagabria e Lubiana, duello sull'Adriatico, Le ragioni della Croazia, Le ragioni della Slovenia. Limes 6: 131-139.

-

LORENTZEN, Jochen, Peter MOLLGAARD in Matija ROJEC (2003) Host-country absorption of technology: evidence from automotive supply networks in Eastern Europe. Industry and innovation 10(4): 415-432.

-

MRAK, Mojmir, Andreja JAKLIČ in Draško VESELINOVIČ (2001) Financial aspects of Slovenia's economic cooperation with the countries of the former Yugoslavia: current trends and perspectives. Economic and Business  Review 3(3/4): 271-297.

-

MRAK, Mojmir, Matija ROJEC in Janez POTOČNIK (2002) The transition process in Slovenia: transformation to and EU-compatible economy. Journal of international relations and development 5(1): 37-62.

-

MRAK, Mojmir, Matija ROJEC in Janez ŠUŠTERŠIČ (2002) Slovenia in the new decade: sustainability, competitiveness, membership in the EU. Nord Est 9(31): 319-343. 

-

MULEJ, Matjaž, Zdenka ŽENKO, Miroslav REBERNIK, Vojko POTOČAN in  Maja BUČAR (2003) Dvogeneracijski cikli in podjetništvo v Sloveniji. Naše gospodarstvo 49(5/6): 436-453.

-

PAVLIČ Damijan Jože, Mark KNELL, Boris MAJCEN in Matija ROJEC (2003) The role of FDI, R&R accumulation and trade in transferring technology to transition countries: evidence from firm panel data for eight transition countries. Economic systems (27): 189-204.

-

ROJEC, Matija, PAVLIČ Jože Damijan in Boris MAJCEN (2004) Export propensity of Estonian and Slovenian manufacturing firms. Eastern  42(4): 33-54.

-

ROJEC, Matija, Damijan Jože PAVLIČ in Boris MAJCEN (2002) Foreign ownership and export propensity: the Slovenian experience. Prague Economic Papers 11(4): 339-355.   

-

ROJEC, Matija, Janez ŠUŠTERŠIČ, Boštjan VASLE, Marijana BEDNAŠ in Slavica JURANČIČ (2004) The rise and decline of gradualism in Slovenia. Post-communist economies 16(4): 459-482.

-

ROJEC, Matija in Janez ŠUŠTERŠIČ (2002) Razvojna vloga in politika do neposrednih tujih investicij v Sloveniji. IB revija 36(1): 78-94.

-

ROJEC, Matija (2000) Subsidiary exports: a conceptual framework and empirical evidence.  Journal of international relations and development 3(2): 128-152.

-

ROJEC, Matija (2001) The restructuring of firms in foreign privatizations in Central and Eastern European countries. Transnational corporation 10(3): 1-24. 

-

ROJEC, Matija (2001) The role of foreign direct investments in the process of Slovenia's accession to the European union. Emergo 8(3): 21-61.

-

ROTER, Petra in Zlatko ŠABIČ (2004) "New" and "Old Europe" in the context of the Iraq war and its implications for European security. Perspectives on European politics and society 5(3): 517-542.

-

ROTER, Petra (2001) Locating the "minority problem" in Europe: a historical perspective. Journal of international relations and development 4(3): 221-249.

-

ROTER, Petra (1999) Od režimske teorije do teorij mednarodnih režimov: razvoj preučevanja mednarodnih režimov. Časopis za kritiko znanosti 27(197): 33-63.

-

ŠABIČ, Zlatko (1999) Institucionalizacija mednarodne skupnosti od sedemnajstega stoletja do druge svetovne vojne. Časopis za kritiko znanosti 27(197): 15-32.

-

ŠABIČ, Zlatko (2003) Preventive war or preventive argumentation? Discussing International affairs in the 21st century. Journal of international relations and development 6(4): 399-410.

-

SICHERL, Pavle, in Marjan SVETLIČIČ (2004) Slovensko dohitevanje razvitih: kdaj in kako?. Teorija in praksa 41(1/2): 418-439.

-

SIMONETI, Marko, Matija ROJEC in Marko REMS (2001) Ownership structure and post-privatisation performance and restructing of the Slovenian non-financial corporate sector. Journal of East-West Business 7(2): 7-36.

-

SIMONETI, Marko, Matija ROJEC in Marko REMS (2000) Poslovanje slovenskega podjetniškega sektorja v razdobju 1994-1998 z vidika lastniške struktur. IB revija 34(2): 5-20.

-

STARE, Metka (2005) Regional Landscape of Services in Central and Eastern European Countries. Service industries journal 25(3), v tisku.

-

STARE, Metka in Maja BUČAR (2001) Izzivi prehoda v informacijsko družbo. IB revija 35(1): 98-108.

-

STARE, Metka (2001) Advancing the development of producer services in Slovenia with foreign direct investment. Service industries journal 21(1): 19-34.

-

STARE, Metka (1999) Determinants of producer services development in Slovenia. Eastern European economics 37(6): 54-70.

-

STARE, Metka (1999) Plačilnobilančne in širše razsežnosti mednarodne menjave storitev. Bančni vestnik 48(1): 7-12.

-

STARE, Metka (2002) The pattern of internationalisation of services in Central European countries. Service industries journal 22(1): 77-91.

-

STARE, Metka (2003) The Scope for E-commerce in Central and Eastern European countries' services trade. Service industries journal 23(1): 27-42. 

-

SVETLIČIČ, Marjan in Andreja JAKLIČ (1999) European Union enlargement: is enthusiasm waning?. Eastern European economics 37(4): 70-96.

-

SVETLIČIČ, Marjan, Matija ROJEC in Andreja JAKLIČ (2000) Strategija pospeševanja slovenskih neposrednih investicij v tujino. Teorija in praksa 37(4): 623-645, dostopno na http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20004SvetlicicRojecTrtnik.PDF (1. 2. 2005).

-

SVETLIČIČ, Marjan (2000) Globalisation: neither hell nor paradise. Journal of international relations and development 3(4): 369-394.

-

SVETLIČIČ, Marjan (1999) Globalizacija: raj na zemlji ali pekel: izbrane zmote o globalizaciji. Akademija MM 3(5): 11-20.

-

SVETLIČIČ, Marjan (2000) Implications of globalization for small transitional economies in Central and Eastern Europe. Gloal focus 12(1): 51-64. 

-

SVETLIČIČ, Marjan (2002) Nacionalni interes - ovira ali spodbuda razvoju. Teorija in praksa 39(4): 523-547, dostopno na http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20024SVETLICIC.PDF (1. 2. 2005).

-

SVETLIČIČ, Marjan (2000) Zunanje determinante razvoja Slovenije in implikacije hitre oziroma odložene vključitve v Evropsko unijo. Teorija in praksa 37(1): 38-70, dostopno na http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20001svetlicic.PDF (1. 2. 2005).

Na vrh strani

MONOGRAFIJE (Avtorstvo in uredništvo)
 

-

ARISTIEN-MAKSIMENKO, Patrick, Matija ROJEC, ur. (2001) Foreign investment and privatization in Eastern Europe. Basingstoke; New York: Palgrave.

-

BRGLEZ, Milan in  Drago ZAJC, ur. (2004) Globalizacija in vloga malih držav: Slovenija v procesih globalizacije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

-

BUČAR, Maja in Metka STARE (2001) Innovation policy issues in six candidate countries: Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia: the challenges. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

-

BUČAR, Maja in Metka STARE (2003) Inovacijska politika male tranzicijske države, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

-

BUČAR, Maja (2001) Razvojno dohitevanje z informacijsko tehnologijo? Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

-

GABER, Slavko, Zlatko ŠABIČ in Mitja ŽAGAR, ur. (2003) Prihodnost Evropske unije: zbornik. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije.

-

JAKLIČ, Andreja in Marjan SVETLIČIČ (2003) Enhanced transition through outward internationalization: outward FDI by Slovenian firms. Aldershot; Burlington (VT): Ashgate.

-

KAVAŠ, Damjan, Boris MAJCEN, Peter STANOVNIK, Nada STROPNIK, Milena BEVC, Matej KOREN, Pieter RUN, van L. J. M., Jaap BOUWMEESTER, Branko KONTIĆ, Bojanka ŠTERN, Miroslav GLAS, Andrej GULIČ, Maja BUČAR, Mitja ČOK, Stane KAVČIČ (2003) Ex-ante evaluation of the single programming document of the Republic of Slovenia 2004-2006. Ljubljana: Institute for Economic Research; Leiden: Research voor Beleid International; Ljubljana: Jožef Stefan Institute.

-

MAJCEN, Boris, Matija ROJEC in Jože Damijan PAVLIČ (2004) Foreign trade relations and foreign direct investments between R of Slovenia and Netherlands: past trends and prospects for the future. Ljubljana: Institute for Economic Research.

-

MAJCEN, Boris in Matija ROJEC (2002) Slovenia: mechanisms of productivity growth through inward foreign direct investment. Ljubljana: Institute for Economic Research. 

-

MRAK, Mojmir, Matija ROJEC in Carlos SILVA-JÁUREGUI, ur. (2004) Slovenia: from Yugoslavia to the European Union. Washington: The World Bank.

-

MRAK, Mojmir, Matija ROJEC, Metka STARE, Janez ŠUŠTERŠIČ, ur. (2001) Slovenija v novem desetletju: trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU: strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj.

-

MRAK, Mojmir, ROJEC Matija, Metka STARE, Janez ŠUŠTERŠIČ, ur. (2002) Slovenia in the new decade: sustainability, competitiveness, membership in the EU: the strategy for the economic development of Slovenia 2001-2006. Ljubljana: Institute of Macroeconomic Analysis and Development.

-

ROJEC, Matija in Janez ŠUŠTERŠIČ, ur. (2004) Strategija razvoja Slovenije: osnutek za javno razpravo. Ljubljana: Vlada RS, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

-

ROJEC, Matija, Metka STARE, Ana MURN in Rotija KMET, ur. (2002) Poročilo o razvoju, (Analize, raziskave in razvoj). Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj.

-

ROJEC, Matija, Boris MAJCEN, Andreja JAKLIČ in Slavo RADOŠEVIĆ (2003) Productivity growth and functional upgrading in foreign subsidiaries in the slovenian manufacturing sector’ Working Paper 1/2004. Ljubljana: Institute of Macroeconomic   Analysis and development,  dostopno na http://www.gov.si/zmar/public/dz/dz2004/dz1-04.pdf (1. 2. 2005).

-

ŠABIČ, Zlatko in Charles J. BUKOWSKI, ur. (2002) Small states in the post-Cold War world: Slovenia and NATO enlargement. Westport (Conn.); London: Praeger.

-

ŠABIČ, Zlatko (1999) Voting in international organisations: mere formality or a matter of substance? Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

-

SIMONETI, Marko, Andreja BÖHM, Jože PAVLIČ DAMIJAN, Boris MAJCEN, Marko REMS, in Matija ROJEC (2001) Spremembe v strukturi in koncentraciji lastništva ter poslovanje podjetij po razdelitveni privatizaciji v Sloveniji v razdobju 1995-99: empirična in institucionalna analiza, (CEEPN raziskave). Ljubljana: Central & Eastern European Privatization Network.

-

STARE, Metka in Peter BERDEN, ur. (2002) Informatika in telekomunikacije v Sloveniji. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.

-

STARE, Metka, Rotija KMET in Maja BUČAR (2004) Slovenia - on the way to the information society, (Analysis, research and development). Ljubljana: Institute of Macroeconomic Analysis and Development.

-

STARE, Metka, Matija ROJEC, Ana MURN in Rotija KMET, ur. (2003) Poročilo o razvoju, (Analize, raziskave, razvoj). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

-

STARE, Metka, Matija ROJEC, Ana MURN in Rotija KMET, ur. (2004) Poročilo o razvoju 2004, (Analize, raziskave in razvoj). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.

-

ŠUŠTERŠIČ, Janez, Matija ROJEC in Mojmir MRAK, ur. (2001) Slovenia in the new decade: sustainability, competitiveness, membership in EU - the strategy of the economic development of Slovenia 2001-2006: summary. Ljubljana: Institute of Macroeconomic Analysis and Development.

-

SALVATORE, Dominick, Marjan SVETLIČIČ in Jože PAVLIČ DAMIJAN, ur. (2001) Small countries in a global economy: new challenges and opportunities. Houndmills; Basingstoke: Palgrave; New York: St. Martin's Press.

-

SVETLIČIČ, Marjan in Matija ROJEC, ur. (2003) Facilitating transition by internationalization: outward direct investment from Central European economies in transition. Burlington (VT); Hants: Ashgate.

-

SVETLIČIČ, Marjan (2004) Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Na vrh strani

POGLAVJA V MONOGRAFIJAH
 

-

ALTZINGER, Wilfried, Christian BELLAK, Andreja JAKLIČ, Matija ROJEC (2003) Direct versus indirect foreign investment from transition economies: is there a difference in parent company/home country impact?. V Marjan SVETLIČIČ in Matija ROJEC (ur.) Facilitating transition by internationalization: outward direct investment from Central European economies in transition, 91-108. Burlington (VT); Hants: Ashgate.

-

ARTISIEN-MAKSIMENKO, Patrick in Matija ROJEC (2001) Foreign investment and privatization in Eastern Europe: an overview. V Patrick ARISTIEN-MAKSIMENKO in Matija ROJEC (ur.) Foreign investment and privatization in Eastern Europe, 3-33. Basingstoke; New York: Palgrave.

-

BRGLEZ, Milan (2002) NATO enlargement and Slovenia: interpreting, mapping and constructing international relations perspectives. V Zlatko ŠABIČ in Charles J. BUKOWSKI (ur.) Small states in the post-Cold War world: Slovenia and NATO enlargement, 25-52. Westport (Conn.); London: Praeger.

-

BRINAR, Irena in Bojko BUČAR (2002) L'opinion publique slovene et la question européenne. V Bruno CAUTRES in Dominique REYNIÉ (ur.) L'opinion européenne 2002, 293-308. Paris: Presses de Sciences Po.

-

BUČAR, Bojko in Irena BRINAR (2001) Selected issues of public opinion on EU enlargement. V Janusz ADAMOWSKI in WOJTASZCZYK, Adam KONSTANTY (ur.) Negotiations of the EU candidate countries, 156-173. Warszawa: The Institut of the political sciences of Warsaw university.

-

BUČAR, Bojko in Primož ŠTERBENC (2002) Relations between large and small states in a multilateral context: a case study of U.S.- slovenian relations concerning NATO. V Zlatko ŠABIČ in Charles J. BUKOWSKI (ur.) Small states in the post-Cold War world: Slovenia and NATO enlargement, 103-127. Westport (Conn.); London: Praeger.  

-

BUČAR, Bojko (2001) Die Bedeutung des Stabilitätspaktes für den Balkan. V Renate KICKER, Konrad GINTHER, Wolfgang BENEDEK in Hubert ISAK (ur.) Völker- und Europarecht: 25. Österreichischer Völkerrechtstag, Schloss Seggauberg bei Leibnitz, 25. bis 27. Mai 2000, 48-54. Wien: Verlag Österreich.

-

BUČAR, Bojko (2004) Independence and integration into the international community: a window of opportunity. V Mojmir MRAK, Matija ROJEC in Carlos SILVA-JÁUREGUI (ur.) Slovenia: from Yugoslavia to the European Union, 32-52. Washington: The World Bank.

-

BUČAR, Bojko (1999) On the way to normality: the foreign policy of Slovenia. V Valeria HEUBERGER, Henriette RIEGLER in Hermine VIDOVIC (ur.) At the crossroads: disaster or normalization? The Yugoslav successor states in the 1990s, 121-139. Frankfurt am Main...[etc.]: Peter Lang.

-

BUČAR, Bojko (1999) The issue of the rule of law in the EU enlargement process: aspects of Slovenian-italian relations. V Wolfgang BENEDEK, Hubert ISAK in Renate KICKER (ur.) Development and developing international and european law: essays in honour of Konrad Ginther on the occasion of his 65th birthday, 341-353. Frankfurt am Main...[etc.]: Peter Lang.

-

BUČAR, Maja in Peter STANOVNIK (1999) Some implications for the science and technology system in a transition economy: the case of Slovenia. V Claes BRUNDENIUS, Bo GÖRANSSON in Prasada REDDY (ur.) Reconstruction or destruction?: science and technology at stake in transition economies,  97-125. Hyderabad: Universities Press.

-

BUČAR, Maja in Metka STARE (2003) Slovenia: effective public-private partnership in the IT sector. V Leni G. SUTCLIFFE, ur. Effective public-private partnership in the information technology sector: how to enhance business and trade capacities, 174-177. Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTO.

-

BUČAR, Maja (2002) Družbenoekonomska vpetost raziskovalne dejavnosti. V Stojan SORČAN (ur.) Raziskovalna dejavnost na Slovenskem v 90. letih dvajsetega stoletja, 135-153. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

-

BUČAR, Maja (2003) Public-private partnership in the IT sector in transition countries. V Leni G. SUTCLIFFE (ur.) Effective public-private partnership in the information technology sector: how to enhance business and trade capacities, 77-99. Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTO.

-

BUČAR, Maja (1999) Survey of slovenian research on technology policy, impact and shaping of technology. V Knut H. SORENSEN (ur.) Similar concerns, different styles?. Vol. 2, Technology studies in Europe, 41-60. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

-

JAKLIČ, Andreja (2004) Globalizacija slovenskih podjetij v devedesetih. V Milan BRGLEZ in Drago ZAJC (ur.) Globalizacija in vloga malih držav: Slovenija v procesih globalizacije, 269-283. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

-

JAKLIČ, Andreja (2001) Internationalisation of Slovenian companies during transition. V Kari LIUHTO (ur.) East goes west: the internationalization of eastern enterprises, 380-405. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, Department of industrial engineering management.

-

JAKLIČ, Andreja (2003) Slovenian outward foreign direct investment. V Marjan SVETLIČIČ in Matija ROJEC (ur.) Facilitating transition by internationalization: outward direct investment from Central European economies in transition, 205-225. Burlington (VT); Hants: Ashgate.

-

ROJEC, Matija in Andreja JAKLIČ (2004) Integration of Slovenia into EU and global industrial networks. V Slavo RADOŠEVIĆ, Francis MCGOWAN, in G. N. von TUNZELMANN, The emerging industrial structure of the wider Europe, 158-174. London; New York: Routledge.

-

ROJEC, Matija in Miroslav STANOJEVIĆ (2001) Slovenia: factor-cost-seeking FDI and manufacturing. V Grigor GRADEV (ur.) CEE countries in EU companies' strategies of industrial restructuring and relocation, 137-171. Brussels: European Trade Union Institute.

-

ROJEC, Matija (2001) Annex B – Slovenia: foreign direct investment trends, factors and prospects. V Andries BRANDSMA, Nikolaus THUMM in Alexander TÜBKE, Expert panel on economic transformation: final report, 126-147. Seville: Institute for Prospective Technological Studies: IPTS.

-

ROJEC, Matija (2001) Foreign investment and privatization in Slovenia. V Patrick ARISTIEN-MAKSIMENKO in Matija ROJEC (ur.) Foreign investment and privatization in Eastern Europe, 229-255. Basingstoke; New York: Palgrave.

-

ROJEC, Matija (1999) BUČAR, Maja (2003) Public-private partnership in the IT sector in transition countries. V Leni G. SUTCLIFFE (ur.) Effective public-private partnership in the information technology sector: how to enhance business and trade capacities, 77-99. Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTO.

-

Neposredne tuje investicije v Slovenijo. V Rado BOHINC (ur.). Slovenska korporacija v evropskih razmerah: [zbornik razprav], 65-93. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenski raziskovalni inštitut za management.

-

ROJEC, Matija (2000) Restructuring and efficiency upgrading with FDI. V Gábor HUNYA (ur.) Integration through foreign direct investment: making Central European industries competitive, 130-149. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar; Vienna: The Vienna Institute for International Economic Studies: WIIW.

-

ROJEC, Matija (2000) Slovenia. V Patrick ARTISIEN-MAKSIMENKO (ur.) Multinationals in Eastern Europe, 166-182. Houndmills...[etc.]: Macmillan Press; New York: St. Martin's Press.

-

ROTER, Petra (2003) Language issues in the context of "Slovenian smallness". V Farimah DAFTARY in François GRIN (ur.) Nation-building, ethnicity and language politics in transition countries, 211-241. 1st ed. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.   

-

ROTER, Petra (2003) Managing the "minority problem" in Post-Cold War Europe within the framework of a multilayered regime for the protection of national minorities. V Arie BLOED, Rainer HOFMANN,  Joseph MARKO, James MAYALL in Marc WELLER (ur.) European yearbook of minority issues, Volume 1, 2001/2, 85-129. The Hague; London; New York: Kluwer Law International.

-

ŠABIČ, Zlatko in Charles J. BUKOWSKI (2002) Slovenia and NATO enlargement: experience gained and lessons learned. V Zlatko ŠABIČ in Charles J. BUKOWSKI (ur.) Small states in the post-Cold War world: Slovenia and NATO enlargement, 145-157.  Westport (Conn.); London: Praeger.

-

ŠABIČ, Zlatko in Ljubica JELUŠIČ (2003) Slovenia and NATO enlargement: twists, turns, and endless frustrations. V Charles KRUPNICK (ur.) Almost NATO: partners and players in Central and Eastern European security, 83-117. Lanham: Rowman & Littlefield.

-

ŠABIČ, Zlatko in Katja REJEC LONGAR (2003) Vloga nacionalnih parlamentov pri nadzoru načela subsidiarnosti. V Slavko GABER, Zlatko ŠABIČ in Mitja ŽAGAR (ur.) Prihodnost Evropske unije: zbornik, 73-94. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije.

-

ŠABIČ, Zlatko in Petra ROTER (2002) OZN in ohranjevanje mednarodnega miru in varnosti: razvoj varstva človekovih pravic. V Miro CERAR, Jon JAMNIKAR in Maja SMRKOLJ (ur.) Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili, 31-48. Ljubljana: Društvo Amnesty International Slovenije: Mirovni inštitut.

-

ŠABIČ, Zlatko, Marjan SVETLIČIČ, Dorota PYSZNA-NIGGE, Wolfgang WESSELS in Aleksandra GREGORIČ (2004) Size matters in the European Union: searching for balance between formal and actual equality. V Mojmir MRAK, Matija ROJEC in Carlos SILVA-JÁUREGUI (ur.) 381-398. Slovenia: from Yugoslavia to the European Union. Washington: The World Bank.

-

ŠABIČ, Zlatko in Sabina KAJNČ (2004) Mapping the impact of enlargement on the Euro-Mediterranean partnership. V Andreas JACOBS (ur.) Euro-Mediterranean co-operation: enlarging and widening the perspective, 56-73. (ZEI discussion paper, C 131). Bonn: Zentrum für Europäische Integrationsforschung.  

-

ŠABIČ, Zlatko (2003) Influencing decisions in international organizations: the case of international parliamentary organs. V Stuart S. NAGEL (ur.) Policymaking and democracy: a multinational anthology, 11-131. Lanham...[etc.]: Lexington Books. 

-

ŠABIČ, Zlatko (2002) Slovenia and the European union: a different kind of two-level game. V Ronald Haly LINDEN (ur.) Norms and nannies: the impact of international organizations on the central and east European states, 91-127. Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield.

-

ŠABIČ, Zlatko (2002) SVETLIČIČ, Marjan (1999) Izhodne investicije in konkurenčnost. V Rado BOHINC (ur.) Slovenska korporacija v evropskih razmerah: [zbornik razprav], 27-64. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenski raziskovalni inštitut za management. Small states aspiring for NATO membership: some factors influencing the accession process. V Zlatko ŠABIČ in Charles J. BUKOWSKI (ur.) Small states in the post-Cold War world: Slovenia and NATO enlargement, 1-24. Westport (Conn.); London: Praeger.

-

SIMONETI, Marko, Marko REMS, Matija ROJEC in Božo JAŠOVIČ (1999) The government's role in restructuring Slovenia's enterprise sector. V Andreja BÖHM (ur.) Management and privatization of residual state property: the corporate governance implications: the experiences of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia, 93-108. Ljubljana: Central & Eastern European Privatization Network.

-

SIMONETI, Marko, Matija ROJEC in Aleksandra GREGORIČ (2004) Privatization, restructuring, and corporate governance of the enteprise sector. V Mojmir MRAK, Matija ROJEC in Carlos SILVA-JÁUREGUI (ur.) Slovenia: from Yugoslavia to the European Union, 224-243. Washington: The World Bank.

-

SIMONETI, Marko, Matija ROJEC in Marko REMS (2001) Enterprise sector restructuring in a small economy: the case of Slovenia. V Dominick SALVATORE, Marjan SVETLIČIČ in Jože PAVLIČ DAMIJAN (ur.) Small countries in a global economy: new challenges and opportunities, 181-207. Houndmills; Basingstoke: Palgrave; New York: St. Martin's Press.

-

STARE, Metka (2003) Service sector outward foreign direct investment: exploiting the advantages in the region. V Marjan SVETLIČIČ in Matija ROJEC (ur.) Facilitating transition by internationalization: outward direct investment from Central European economies in transition, 77-89. Burlington (VT); Hants: Ashgate.

-

STARE, Metka (2005) Service Development In Transition Economies: Achievements and Missing Links. V John BRYSON in  Peter DANIELS (ur.) The Handbook of Service Industries, STRANI DODATI. Edward Elgar, forthcoming.

-

SVETLIČIČ, Marjan  in Andreja JAKLIČ (2002) Internationalization through outward foreign direct investment: the case of Slovenia. V Marin Alexandrov MARINOV (ur.) Internationalization in Central and Eastern Europe, 47-75.  Aldershot: Ashgate.

-

SVETLIČIČ, Marjan in Andreja JAKLIČ (2003) Outward FDI by transition economies. V Marjan SVETLIČIČ in Matija ROJEC (ur.) Facilitating transition by internationalization: outward direct investment from Central European economies in transition, 49-76. Burlington (VT); Hants: Ashgate.

-

SVETLIČIČ, Marjan, Matija ROJEC in Andreja JAKLIČ (2000) The restructuring role of outward foreign direct investment by Central European firms: the case of Slovenia. V Attila YAPRAK in Hülya TÜTEK (ur.) Globalization, the multinational firm, and emerging economies, 53-88. 1st ed. Amsterdam; New York: JAI.

-

SVETLIČIČ, Marjan in Matija ROJEC (2000) Biterm d.o.o.: thermostat-producing company of Gorenje GA (Slovenia) and Danfoss International A/S (Denmark). V  Saul ESTRIN, Xavier RICHET in Josef C. BRADA (ur.) Foreign direct investment in central eastern Europe: case studies of firms in transition, 103-123. Armonk (New York); London: M.E. Sharpe.

-

SVETLIČIČ, Marjan in Matija ROJEC (2000) Kolektor. V Saul ESTRIN, Xavier RICHET in Josef C. BRADA (ur.) Foreign direct investment in central eastern Europe: case studies of firms in transition, 3-28. Armonk (New York); London: M.E. Sharpe.

-

SVETLIČIČ, Marjan, Dominick SALVATORE in Jože PAVLIČ DAMIJAN (2001) Small countries in a globalised world: their honeymoon or twilight?. V Dominick SALVATORE, Marjan SVETLIČIČ in Jože PAVLIČ DAMIJAN (ur.) Small countries in a global economy: new challenges and opportunities, 1-21. Houndmills; Basingstoke: Palgrave; New York: St. Martin's Press.

-

SVETLIČIČ, Marjan in Hans SINGER (1996) World economy: challenges of globalization and regionalization. V Marjan SVETLIČIČ in Hans Wolfgang SINGER (ur.) The world economy: challenges of globalization and regionalization, 15-38. Houndmills; Basingstoke; London: Macmillan; New York: St. Martin's Press.

-

SVETLIČIČ, Marjan (1999) Izhodne investicije in konkurenčnost. V Rado BOHINC (ur.) Slovenska korporacija v evropskih razmerah: [zbornik razprav], 27-64. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenski raziskovalni inštitut za management.

 
 
 
 
ČLANKI
MONOGRAFIJE
POGLAVJA
 
Na vrh strani

 
© 2005-2010 FDV - Katedra za mednarodne odnose
Oblikovanje / izvedba: