Nazaj na domačo stran

Piši nam

Na spletne strani FDV

 
 

Domača stran > Učitelji in asistenti > Dosežki članov katedre

 

Nova doktorica znanosti na Katedri za mednarodne odnose

Ana Bojinović Fenko, asistentka pri predmetih Osnove znanstvenega pisanja, Struktura mednarodne skupnosti ter Zunanja politika, sodelavka pri drugih predmetih v okviru študijskega programa Mednarodni odnosi in Evropske študije, je 18. junija 2009 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Sooblikovanje in sovplivanje zunanje politike držav in regionalne strukture v kontekstu procesa regionalizacije v Sredozemlju".

Komisija za oceno doktorske disertacije v sestavi: red. prof. dr. Bojko Bučar (predsednik), doc. dr. Milan Brglez (mentor) in red. prof. dr. Radovan Vukadinović (član) je menila, da je doktorsko delo doktorantke kakovostno, zato se je soglasno odločila disertacijo predlagati v izbor za najboljšo obranjeno doktorsko disertacijo na UL FDV v letu 2009.

Katedra za mednarodne odnose novi doktorici znanosti in mentorju iskreno čestita!

 

Na vrh strani

Doc. dr. Milanu Brglezu podeljen že tretji zlati goričar

Na FDV Gala Showu, kjer študenti 4. letnikov podeljujejo priznanja najboljšim učiteljem v različnih kategorijah, se je član katedre za mednarodne odnose doc. dr. Milan Brglez veselil že svojega tretjega kipca. Po tem ko je lani zmagal v dveh kategorijah (najboljši asistent in najbolj filozofsko poglobljena predavanja) je letos domov odnesel zlatega goričarja za najbolj filozofsko poglobljena predavanja. S tremi kipci je doc. dr. Brglez absolutni rekorder med prejemniki teh študentskih priznanj.

Zlatega goričarja se je razveselila tudi članica katedre doc. dr. Andreja Jaklič, ki si je skupaj z izred. prof. Markom Lahom in asist. dr. Brankom Iličem razdelila kipec za najtežji predmet. Več o prireditvi in ostalih nagrajencih si lahko preberete na naslovu http://show.fdvgala.info/index.php.

 

Na vrh strani

Nova doktorica znanosti na Katedri za mednarodne odnose

Mag. Sabina Kajnč, asistentka pri predmetih Mednarodni odnosi, Evropske integracije, Evropske institucije in Temelji EU ter sodelavka pri drugih predmetih v okviru študijskega programa Evropske študije, je tik pred prelomom leta 2006 v leto 2007, 28. decembra 2006, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Razumevanje evropske zunanje politike z vidika dihotomije agent - struktura«.

Komisija v sestavi: red. prof. dr. Bojko Bučar (predsednik), izr. prof. dr. Zlatko Šabič (mentor) in doc. dr. Višnja Samardžija (članica) je menila, da je doktorsko delo doktorantke Sabine Kajnč kakovostno in dobro obranjeno, zato se je soglasno odločila predlagati doktorsko disertacijo v izbor za najboljšo obranjeno doktorsko disertacijo v letu 2006.

Katedra za mednarodne odnose je tako, v letu 2006, promovirala že tretjega doktorja znanosti s področja mednarodnih odnosov, kar je za vse nas, ki v katedri sodelujemo, velik uspeh.

 

Na vrh strani

Najboljša asistentka na FDV v letu 2006 - Ana Bojinović

Študentski svet Univerze v Ljubljani je letos pričel z izborom najboljšega profesorja in asistenta posamezne članice. Tako je Študentski svet FDV na Seji Senata FDV v ponedeljek, 4. decembra 2006, izrekel pohvale učiteljem in asistentom. Med slednjimi je za najboljšo asistentko v letu 2006 po izboru študentov FDV v skladu s kriteriji, sprejetimi na Študentskem svetu Univerze, imenoval sodelavko Katedre za Mednarodne odnose Ano Bojinović.

 

Na vrh strani

Novi doktor znanosti na Katedri za mednarodne odnose

Katedra za mednarodne odnose je v petek, 10. marca, dobila novega, že drugega v letu 2006, doktorja znanosti. Milan Brglez, asistent pri predmetih Mednarodni odnosi, Politika mednarodnega prava, Diplomatski in konzularni odnosi in sodelavec pri številnih drugih predmetih na Fakulteti za družbene vede, je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Pomen nepozitivističnih epistemoloških in realističnih ontoloških predpostavk za osmišljanje mednarodnih odnosov in metodologije njihovega proučevanja”, pod mentorstvom nestorja mednarodnih odnosov na Slovenskem zasl. red. prof. dr. Vladimirja Benka.

Komisija, ki sta jo poleg mentorja sestavljala še red. prof. dr. Bojko Bučar in red prof. dr. Radovan Vukadinović, se je odločila, da bo doktorsko disertacijo kandidata predložila komisiji za ocenjevanje najboljših doktorskih disertacij na FDV in predlagala, da se delo nagradi z nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo v letu 2006.

 
 
Člani katedre
Gostujoči učitelji
Stalni sodelavci
V medijih
 
Na vrh strani

 
© 2005-2010 FDV - Katedra za mednarodne odnose
Oblikovanje / izvedba: