Nazaj na domačo stran

Piši nam

Na spletne strani FDV

 
 

Domača stran > O mednarodnih odnosih

 

Živimo v obdobju, v katerem se zdi, da je svet vse manjši. Ne samo da nas slike iz najbolj oddaljenih krajev dosežejo v trenutku, na naše življenje neposredno vplivajo dogodki, problemi in krize povsod po svetu. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je naša zunanja politika del zunanje politike Evropske unije in obratno, Slovenija je dejavna in odgovorna v odnosih Evropske unije z ostalim svetom, kar presega domet zunanje politike Slovenije kot male države. Gospodarsko odpiranje in povezovanje sveta ne prinašata le cenejših oblek in mobilnih telefonov, ampak narekujeta tudi razmislek o gospodarskem prestrukturiranju v Sloveniji in v Evropi. Kam gre razvoj svetovnega gospodarstva? Kam vodi globalizacija: v še večji razkorak med bogatimi in revnimi ali v dvig blaginje za vse? Globalnih dilem je čedalje več. Posledic klimatskih sprememb in naravnih katastrof, ki jih te povzročajo, ne more odpraviti posamezna država ali mednarodna organizacija. Terorizem je presegel državne meje in tudi državne probleme: mednarodni terorizem ne izhaja iz problemov v eni sami državi. Da bi preprečili ponovitve terorističnih napadov in mnoge oborožene konflikte po vsem svetu, moramo gledati širše in dalje. Razumeti moramo razloge in povode, ki se skrivajo v ozadju mednarodnega dogajanja. Ali je revščina glavni vzrok oboroženih spopadov? Je nafta glavni povod? Kako globoki so ideološki razkoli? Gre res za trk civilizacij? Lahko ena država rešuje problem? Je dovolj koalicija držav? Ali lahko do rešitve pripeljejo mednarodne vladne organizacije, kot sta Organizacija združenih narodov in zveza NATO? Ali je problem res v tem, kar vidimo, ali se problem skriva nekje drugje? Mednarodni odnosi so znanstvena disciplina, ki poskuša odgovarjati na takšna vprašanja.

Mednarodni odnosi se ukvarjajo z dejavniki, s subjekti, z odnosi in procesi ter z normami, ki ne poznajo državnih meja. Tako kompleksno mednarodno skupnost lahko razumemo le s poznavanjem politologije, ekonomije, prava, komunikologije, antropologije in sociologije. Zato je tudi študij mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede izrazito interdisciplinaren.

 
 
 
 

Kaj pa študij med- narodnih odnosov?

 

Sedež OZN, New York

 
© 2005-2010 FDV - Katedra za mednarodne odnose
Oblikovanje / izvedba: