Nazaj na domačo stran

Piši nam

Na spletne strani FDV

 
 

Domača stran > Študij mednarodnih odnosov > Podiplomski študij

 
 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ MEDNARODNIH ODNOSOV
Skrbnica študija: izr. prof. dr. Petra Roter

-

Drugostopenjski magistrski študijski program MEDNARODNI ODNOSI

-

Trajanje študijskega programa: 1 leto

-

Število ECTS: 60

-

Strokovni naslov diplomanta: magister/magistrica mednarodnih odnosov (mag. med. odn.)

-

Način izvajanja študija: redni

-

Število razpisnih mest: 50


TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN SPLOŠNE KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBIJO ŠTUDENTI

Krovni namen programa je usposobiti študente za strokovno, analitično, znanstveno in praktično delovanje na področju mednarodnih odnosov:

1.

v organih državne uprave na nacionalni in na subnacionalni ravni, katerih dejavnost ima tudi mednarodno komponento, še posebej pa v ministrstvu za zunanje zadeve, ministrstvu za obrambo in v notranjem ministrstvu;

2.

v domačih in tujih svetovalnih, raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah javnega in zasebnega značaja, ki se profitno ali neprofitno ukvarjajo s problematiko mednarodnih odnosov ali same vstopajo v mednarodne odnose;

3.

3. v mednarodnih nevladnih in vladnih organizacijah, bodisi splošnih (univerzalnih glede na področje delovanja) bodisi specializiranih, kjer se magistri mednarodnih odnosov lahko zaposlijo kot strokovnjaki ali kot diplomati.

V tem okviru so cilji magistrskega programa naslednji:

1.

zagotoviti magistrskim študentom splošna in specifična znanja s področja mednarodnih odnosov, politike mednarodnega prava in mednarodne ekonomije za ustrezno delovanje kot strokovnjaki za določeno področje, kot nacionalni predstavniki ali mednarodni uslužbenci in kot diplomati;

2.

opremiti študente s potrebnimi teoretičnimi znanji in metodološkimi orodji za analitično, svetovalno, raziskovalno, praktično in diplomatsko delo;

3.

v mednarodnih nevladnih in vladnih organizacijah, bodisi splošnih (univerzalnih glede na področje delovanja) bodisi specializiranih, kjer se magistri mednarodnih odnosov lahko zaposlijo kot strokovnjaki ali kot diplomati.

4.

izoblikovati profil strokovnjaka magistra na področju mednarodnih odnosov, ki bo logična izbira delodajalcev, ki se ukvarjajo z vprašanji mednarodnih razsežnosti ali vodijo mednarodne odnose;

5.

5. zagotoviti temelje za nadaljnje akademsko izobraževanje na področju mednarodnih odnosov.

Drugostopenjski program mednarodnih odnosov gradi na že pridobljenih interdisciplinirarnih temeljih prvostopenjskega študija mednarodnih odnosov v vseh njegovih modulih, hkrati pa je zastavljen tako, da omogoča pridobitev poglobljenih znanj s področja mednarodnih odnosov tudi diplomantom drugih družboslovnih znanstvenih disciplin, ki vsebujejo elemente mednarodnih odnosov, predvsem prava, ekonomije in političnih ved. Meje nacionalnih držav se v procesih globalizacije pospešeno brišejo, pri čemer čedalje več segmentov družbenega delovanja poteka prek nacionalnih meja. S pridobljenim širokim družboslovnim znanjem in z razumevanjem mednarodnega okolja in delovanja v njem na različnih ravneh in različnih področjih (gospodarskem, varnostnem, političnem, diplomatskem) bodo magistri mednarodnih odnosov odlični poznavalci teh procesov.

Splošne kompetence magistra mednarodnih odnosov:

Tipičen profil magistra mednarodnih odnosov opredeljuje: široka družboslovna razgledanost; odlično poznavanje mednarodne skupnosti v njenih razvojnih in strukturnih dimenzijah; znanje o delovanju mednarodnih institucij ter njihovih organizacijsko-upravnih kultur in postopkov; sposobnost samostojnega razmišljanja in delovanja na področju mednarodnih odnosov in v mednarodni skupnosti; strokovna usposobljenost za obvladovanje formalnih in neformalnih procesov odločanja in njihovih zakonitosti; široke analitične sposobnosti pri vprašanjih, ki se nanašajo na mednarodne odnose; sposobnost sinteze analitičnih spoznanj; poznavanje in razumevanje drugih kultur, družb ter političnih skupnosti; organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki omogočajo poznavanje in usklajevanje različnih področij mednarodnih odnosov; aktivno znanje tujih jezikov; komunikativne sposobnosti v družbenih in javnih sferah.

 
VEČ INFORMACIJ

PREDMETNIK programa 2. stopnje Mednarodni odnosi

 
 
 
 
Mednarodne izmenjave
Na vrh strani

 
© 2005-2010 FDV - Katedra za mednarodne odnose
Oblikovanje / izvedba: