Nazaj na domačo stran

Piši nam

Na spletne strani FDV

 
 

Domača stran > Raziskovanje > Projekti

 
 

AKTUALNI PROJEKTI

Center za mednarodne odnose (CMO) je vključen v dve mednarodni omrežji odličnosti. V vsakem omrežju sodeluje prek 40 uglednih evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov.
 

-

Network of Excellence on Global Governance, Regionalisation and Regulation: the Role of the EU (GARNET), od 2004, delo CMO koordinira Petra Roter.

-

Network of Excellence Wider Europe, deeper integration? “Constructing Europe” Network (EU- CONSENT), od 2005, delo CMO koordinira Ana Bojinović.

Raziskovalke in raziskovalci CMO pa sodelujejo še v naslednjih aktualnih mednarodnih projektih:
 

-

Projekt Evropske komisije št. HPSE-CT-2002-50020: Foreign Policy Governance in Europe Research Network Modernising, Widening and Deepening Research on a Vital Pillar of the EU (FORNET), nosilec Zlatko Šabič.

-

Mechanisms of Productivity Growth through Inward Foreign Direct Investment, 5th Programme project: Structural Specialization and Technological Development in Accession Candidates: EU Integration and Prospects for the Closure of the Productivity Gap; WP4 Mapping the Technology Structure of Branch Plants and Technology Integration of CEECs. Koordinator Johannes Stephan, Institut fur Wirtschaftsforschung Halle (IWH), od leta 2002, sodeluje Matija Rojec.

-

Trans European Policy Studies Association (TEPSA): project Enlargement Watch, izvajanje od 1999, nosilec Marjan Svetličič, sodeluje Sabina Kajnč.

-

Nacionalni koordinator za Slovenijo v projektu Bertelsmann: Pospeševanje tranzicije v centralni in vzhodni Evropi, izvajanje od 2002 dalje, nosilec Marjan Svetličič.

-

Jean Monnet European Module: European Negotiations (2''3-2008), nosilec Marjan Svetličič, koordinira Petra Roter.

-

Projekt Evropske komisije: Network on Academic Coordination and Cooperation in European Security Studies ACCESS, prijava v okviru natečaja 6. okvirnega programa, 2002-2007, nosilec Zlatko Šabič.

-

Sodelovanje v European Forum on Business Related Services, DG Internal Market, 2004-2005, sodeluje Metka Stare.

-

Sodelovanje v okviru EC DG Enterprise Innovation Trend Chart Project, 2004-2005, sodeluje Maja Bučar.

Na vrh strani

2002-2004
 

-

TEPSA: Prince project EUCON: From the European convention to public discourse: Debating our common European future, 2002-2003, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoča Irena Brinar.

-

CEPS: Prince project EPIN: European policy institutes network on the future of Europe debate, 2002-2003, sodelujoča Marjan Svetličič in Irena Brinar.

-

HPSE-CT-2002-60061: CEEC Debate: The debate on finalite politique of the EU in the applicant coutries from Central and Eastern Europe, 2002-2004, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoča Irena Brinar.

-

Factors and Impacts in the Information Society: A prospective analysis in the Candidate countries, raziskovalni program Institute of Prospective Technology Studies, EC-JRC Seville, 2003-2004, sodelujoči Metka Stare in Maja Bučar.

-

Are the geese flying?: Comparing the industrial restructuring role of FDI in South-East Asian and Central European countries, koordinator Wilfried Altzinger, Wirtschaftsuniversitaet Wien, 2003-2004, sodelujoči Matija Rojec.

Na vrh strani

1999-2002
 

-

Process reengineering in Europe: choice, people, technology (PRECEPT), v okviru IV. framework TSER programme 1999-2001, sodelujoči Maja Bučar in Metka Stare.

-

nnovation Policy Issues in Six Candidate Countries: The Challenges, raziskovalni program Directorate Generale for Enterprise, 2000-2001, sodelujoči Maja Bučar in Metka Stare.

-

Phare ACE project št. P97-8073-R, Outward internationalization facilitating transformation and EU accession: The case of the Czech Republic, Hungary and Slovenia, 1999-2000, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoči Metka Stare, Maja Bučar, Matija Rojec in Andreja Jaklič.

-

Phare ACE projekt št. P98-1162-R, EU-Intergration-driven investment networking: Outward FDI of candidate countries, 2001-2002, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoči Andreja Jaklič, Anuška Ferligoj, Matija Rojec, Metka Stare in Maja Bučar.

-

Are the geese flying?: Comparing the industrial restructuring role of FDI in South-East Asian and Central European countries, koordinator Wilfried Altzinger, Wirtschaftsuniversitaet Wien, 2003-2004, sodelujoči Matija Rojec.

-

TEPSA project: Europeanisation of public administration in Central and Eastern Europe in the process of transformation and integration, 2000-2002, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoča Irena Brinar.

-

Tempus Phare project No. AC_JEP-14126-1999, Introducing European studies curricula, 1999-2001, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoča Irena Brinar.

Na vrh strani

PRED LETOM 1999
 

-

EC COST 4 Social Shaping of Technology, 1993-1999, sodelujoča Maja Bučar.

-

Diffusion of Innovation and Technology Transfer in the Present R&D System in Eastern Europe, PHARE-ACE raziskovalni projekt (ACE Project no. P95-2028-R), 1997, sodelujoči Metka Stare in Maja Bučar.

-

Tempus Phare project št. IB_JEP-13087-98, European Union and Slovenia: Training for Accession, izvajanje 1998-1999, nosilec Marjan Svetličič, sodelujoča Maja Bučar.Predsedovanje in sodelovanje v mednarodnih združenjih

Člani Katedre za mednarodne odnose in Centra za mednarodne odnose so vključeni v najpomembnejša znanstvena in strokovna združenja:

-

International Studies Association (ISA),

-

Central and East European International Studies Association (CEEISA),

-

Association for the Study of Nationalities (ASN),

-

European International Business Academy (EIBA),

-

European Consortium for Political Research (ECPR),

-

Associated Member of the Trans European Policy Studies Association (TEPSA).

 
 
 
 
AKTUALNI
2002-2004
1999-2002
PRED LETOM 1999
Na vrh strani

 
© 2005-2010 FDV - Katedra za mednarodne odnose
Oblikovanje / izvedba: